VIVO Isar

VIVO Isar to stent wieńcowy kobaltowo-chromowy uwalniający Sirolimus kobaltowo- bez zastosowania polimeru, zawierającej Probucol (konstruktor matrycy) z żywicą szelak. Lek Sirolimus (Rapamycin) służy do zwalczania przerostu neointymy. Wyrób pokryty jest obciążeniem leku wynoszącym 2,60 µg/mm2. Stent jest ładowany za pomocą leku Sirolimus przy obciążeniu leku wynoszącym 12,5 µg/mm długości stentu, np. maksymalna nominalna zawartość leku na stent 48 mm wynosi 600 µg. Długości stentów – 8, 12, 16, 18, 21, 24, 28, 32, 36, 40, 44 i 48 mm, średnice stentów – 2,00, 2,25, 2,50, 2,75, 3,00, 3,50, 4,00 mm. 10 lat obserwacji danych klinicznych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności w grupie 3002 pacjentów zostało opublikowane w Journal of American College of Cardiology.

 

 

Nasze produkty: