pot

POT

POT PTCA NC jest wysokociśnieniowym cewnikiem balonowym wieńcowym, niepodatnym cewnikiem balonowym, predylatacyjnym w systemie szybkiej wymiany Rx o średnicach od 2,25 mm do 5,0 mm i długościach od 6 do 15mm, dedykowanym do techniki proksymalnej i dystalnej optymalizacji. Balon posiada krótkie ramiona wynoszące 0,6 mm redukujące jego podłużny przyrost oraz minimalizujące możliwość urazu naczyń poza leczonym obszarem, pomaga w dokładnym dopasowaniu stentu do naczynia po dylatacji. Materiał, z którego wykonany jest balon pozwala na rozszerzenie wysokim ciśnieniem przy jednoczesnej kontroli średnicy i długości balonu. Na szafcie cewnika znajdują się dwa markery pozycjonujące cewnik podczas wykonywania procedury.

Nasze produkty: