Naviscore

Naviscore

Naviscore to nacinający cewnik balonowy w systemie szybkiej wymiany (RX),

przeznaczony do przezskórnej śródnaczyniowej angioplastyki wieńcowej. Na balonie umieszczony jest nitinolowy oplot, który ma na celu ogniskowe skoncentrowanie siły rozszerzającej, minimalizując możliwość przesuwania się balonika, a tym samym pomagając mu rozszerzyć się nad zwężeniem, skutecznie zwiększając światło zwężonej tętnicy wieńcowej. Trzon cewnika ma połączenie pojedynczego światła w części proksymalnej i podwójnego światła w części dystalnej. Pojedyncze światło części proksymalnej umożliwia przepływ płynu kontrastowego między proksymalnym złączem luer-lock a balonikiem w celu napełnienia balonika. Na proksymalnym trzonie cewnika znajdują się znaczniki obrazujące położenie względem końcówki cewnika prowadzącego.Do wyznaczenia długości balonu i obszaru nacięcia, umieszczone zostały dwa platynowo- irydowe nieprzepuszczalne dla promieni rentgenowskich paski znacznikowe. Dodatkowo w baloniku znajduje się trzeci dystalny platynowo-irydowy znacznik, który umieszczony jest w części końcówki dopasowanej do końca stożka balonika, aby wskazać początek elementu nacinającego. Dystalna część cewnika pokryta jest trwałą hydrofilną powłoką Hydrax Plus, która ułatwia poruszanie się cewnika w tętnicach. Na dystalnym końcu balonu znajduje się zaokrąglona atraumatyczna końcówka stożkowa.

 

 

Nasze produkty: