Mikrocewnik FFR Rapid Exchange

Mikrocewnik FFR składa się z dystalnego podzespołu cewnika, proksymalnego trzonu cewnika i podzespołu kabla. Jego ciśnienie robocze wynosi od –30 mmHg do +300 mmHg z odchyleniem dokładności poniżej ± 3 mmHg odczytu lub ± 3% odczytu (w zależności od tego, która wartość jest większa). Podzespół kabla jest podłączony do proksymalnego trzonu cewnika. Proksymalny trzon cewnika składa się z nasadki i rurki zabezpieczającej przed odkształceniem połączonej z rurką ze stali nierdzewnej powleczonej PTFE. Proksymalny trzon zapewnia optymalną łatwość przepychania dzięki gładkiemu odcinkowi przejściowemu zespolonemu z dystalnym trzonem, który składa się z rurki zewnętrznej i wewnętrznej. Czujnik ciśnienia umieszczono w ochronnej obudowie w celu uniknięcia niepożądanych zakłóceń i zapobieżenia uszkodzeniu czujnika podczas zabiegów klinicznych, w szczególności w przypadku stosowania w krętych naczyniach krwionośnych. Ochronna obudowa wraz z czujnikiem jest przymocowana do wewnętrznej rurki przy dystalnej końcówce cewnika. Sygnał elektryczny z czujnika jest przesyłany przewodami elektrycznymi osadzonymi między rurką wewnętrzną i zewnętrzną do portu elektrycznego podzespołu kabla. Bezpośrednio przy dystalnej i proksymalnej części obudowy znajdują się dwa nieprzepuszczające promieniowania rentgenowskiego paski znacznikowe, wykonane z platyny/irydu i wskazujące położenie czujnika podczas zabiegu.

       Średnica wewnętrzna mikrocewnika FFR wynosząca 0,0160 cala pozwala na wprowadzenie standardowego prowadnika o średnicy 0,0140 cala przez końcówkę cewnika i jego wyprowadzenie przez port dystalny Rapid Exchange (Rx) umieszczony w obrębie odcinka przejściowego, który wykonano z nylonu i stali C = 3 mm D ≈ 0,021 cala (0,53 mm) E = 260 mm F = 1500 mm G = 3430 mm Zgodny prowadnik 0,014 cala (0,36 mm) 2 nierdzewnej w celu poprawienia łatwości przepychania cewnika. Wewnętrzne światło cewnika od końcówki do portu Rx pokryto olejem silikonowym, aby zmniejszyć tarcie między prowadnikiem a światłem cewnika. Podczas zabiegów standardowy prowadnik o średnicy 0,0140 cala wprowadza się przez końcówkę cewnika i wysuwa współosiowo z dystalnego portu Rx znajdującego się w odcinku przejściowym. Taka konstrukcja portu Rx pozwala na szybką zmianę prowadnika na mikrocewnik FFR, a także umożliwia współosiowe kierowanie tym drugim podczas zabiegów. Mikrocewnik FFR jest również wyposażony w kabel o długości 1,8 m, który podłącza się do systemu pomiaru ciśnienia w układzie sercowo-naczyniowym (ang. Cardiovascular Pressure Measurement, CPM) w celu przesyłania sygnału. Mikrocewnik FFR to jałowe urządzenie przeznaczone do jednorazowego użytku.

 

PRZEZNACZENIE:

Mikrocewnik FFR jest przeznaczony do pomiaru ciśnienia krwi w naczyniach wieńcowych serca w celu diagnostyki stopnia nasilenia zwężenia czynnościowego.

 

WSKAZANIA DO STOSOWANIA:

Mikrocewnik FFR jest wskazany do stosowania u pacjentów z chorobą wieńcową.

Nasze produkty: