Essential Pro

Essential Pro to uwalniający Paklitaksel balonowy cewnik dylatacyjny nowej generacji do stosowania w tętnicach wieńcowych w systemie szybkiej wymiany (Rx). Część proksymalna zawiera pojedyncze światło, natomiast część dystalna – współosiowe światło podwójne. Cewnik przeznaczony jest do zabiegów przezskórnej angioplastyki wewnątrznaczyniowej tętnic wieńcowych. W dystalnej części cewnika przed końcówką znajduje się balon, który rozszerza tętnicę, gdy zostanie wypełniony płynem ze środkiem kontrastowym. Cewnik jest zakończony końcówką w kształcie stożka. Pojedyncze światło na końcu proksymalnym umożliwia przepływ płynu ze środkiem kontrastowym od proksymalnego złącza luer-lock do znajdującego się w dystalnej końcu balonu w celu jego rozszerzenia. Współosiowe, podwójne światło na końcu dystalnym pełni dwie funkcje: 1) światło do przepływu płynu ze środkiem kontrastowym do wypełnienia balonu, połączone ze światłem proksymalnym. 2) światło dla prowadnika by umożliwić przejście cewnika w kierunku zwężenia i przez zwężenie. Balon powlekany jest lekiem Paklitaksel, zamkniętym w nieszkodliwej pod względem fizjologicznym macierzy co gwarantuje technologia TransferTech.

Nasze produkty: