10 maja 2019

 

10 maja w Sulejówku odbyło się szkolenie zorganizowane przez firmę Aspironix, którego tematem było ,,Rola terapii podciśnieniowej, opatrunków specjalistycznych i żywienia przemysłowego w leczeniu ran przewlekłych”.

W szkoleniu brali udział lekarze i pielęgniarki,  którzy na co dzień opiekują się pacjentami z ranami przewlekłymi. 

Podczas wykładów mieli oni okazje zapoznać  się z najnowszymi wytycznymi dotyczącymi leczenia ran przewlekłych i żywienia przemysłowego. Uczestnicy poznali również nowoczesne  metody leczenie z zastosowaniem opatrunków specjalistycznych oraz terapii podciśnieniowej.

W części warsztatowej zorganizowane były stoiska z fantomami, na których uczestnicy ćwiczyli  pod okiem fachowców:

 prawidłowe miejscowe postępowanie z raną (opracowanie i odkażanie rany)

– dobór opatrunków specjalistycznych i prawidłowa ich aplikacja na ranę

– zakładanie sondy do żołądka 

 stosowanie terapii podciśnieniowej (zakładanie opatrunków obsługa aparatu)

Szkolenie w dużej mierze miało na celu zainteresowanie personelu medycznego prawidłowym postepowaniem z rana przewlekłą oraz wykorzystywaniem  nowoczesnych metod leczenia.