7-8 czerwca 2019

 

Za nami kolejna już edycja warsztatów które zorganizowaliśmy w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu. Nasi klienci na warsztatach w dniach 07-08.06.2019 prowadzonych przez Pana ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Leczenia Stopy Cukrzycowej dr n. med. Zbigniewa Szczepanowskiego mieli okazję zapoznać się z nowoczesnymi metodami leczenia ran przy użyciu Terapii Podciśnieniowej.

Doktor Zbigniew Szczepanowski przedstawił uczestnikom aktualne trendy leczenia ran przewlekłych i ostrych przy użyciu NPWT i opatrunków specjalistycznych, uczestnicy mieli okazję zobaczyć w jaki sposób aktualnie można leczyć pacjentów z ranami. Przypomniana zostało również zasada TIME która jest podstawą obecnego podejścia do leczenia. Lek Michał Kuboth, zapoznał uczestników z działaniem i możliwościami V.A.C. Ulta oraz zaprezentował kilka bardzo ciekawych przypadków z doświadczeń własnych. Następnie zaprezentowane zostało urządzenie CelluTome dzięki któremu wykonuje się przeszczepy epidermalne na rany wcześniej przygotowane w warunkach ambulatoryjnych bez znieczulenia i środków przeciwbólowych. Na dowód skuteczności lek Michał Kuboth zaprezentował własne przypadki. Dążąc do ciągłego rozwoju i poprawy w leczeniu pacjentów, aby osiągane efekty były coraz lepsze podjęliśmy współpracę z firmą Nutricia. Jako ostatni w pierwszym dniu wykład prowadziła Pani Joanna Kopińska – dietetyk kliniczny, która przybliżyła temat żywienia pacjentów z ranami przewlekłymi o różnej etiologii. Wykład został bardzo wysoko oceniony przez wszystkich uczestników, którzy zgodnie potwierdzili, iż żywienie ma bardzo duże znaczenie w tego typu przypadkach. Drugiego dnia w sobotę rano zaczęliśmy od wykładu dr n. med. Piotra Klimczaka Ordynatora Ginekologii Onkologicznej Opolskie Centrum Onkologii. Tematem wykłady było zastosowanie V.A.C. Terapii u pacjentek ginekologicznych na przykładach własnych. Następnie uczestnicy podzieli się na trzy grupy i zobaczyli w jaki sposób dobrze opracować ranę przed założeniem opatrunku podciśnieniowego, jak wymienić opatrunek V.A.C i V.A.C. VeraFlo oraz jak działa i jak przeprowadzić przeszczep epidermalny przy użyciu CelluTome. Jedno stanowisko było stanowiskiem stricte roboczym do samodzielnego wykonania opatrunku na sztucznej ranie, było to również okazja by zapoznać uczestników z możliwościami i ustawieniami urządzenia V.A.C. Ulta. Do dyspozycji uczestników cały czas byli Nasi konsultanci którzy chętnie pomagali w wykonaniu opatrunków, jak również odpowiadali na trudne pytania.