28- 29 czerwca 2019 w Strykowie odbyło się szkolenie „Akademia kompresjoterapii Andover”. Wzięło w nim udział około sześćdziesięciu uczestników przybyłych z całej Polski. Wśród nich były zarówno osoby początkujące w stosowaniu kompresjoterapii jak i już w niej doświadczone, a chcące pogłębić swą wiedzę. Dwudniowe zajęcia prowadziło czworo wykładowców: dr n. med. Maciej Zieliński, dr Przemysław Lipiński, mgr Anna Wołowicz oraz mgr Anna Sobolewska.

Pierwszego dnia miały miejsce wykłady na których przedstawiono teoretyczne podstawy kompresjoterapii. Ich tematyka dotyczyła zarówno samej kompresjoterapii, jej rodzajów, zalet, przypadków zastosowania u konkretnych pacjentów jak i ściśle z nią związanych zagadnień takich jak: niewydolność żylna, niewydolność tętnicza, postępowanie miejscowe z raną, właściwa diagnostyka, rola wskaźnika kostka ramię. Drugi dzień przeznaczony był na praktyczną stronę szkolenia czyli warsztaty. Uczestnicy podzieleni byli na trzy dwudziestoosobowe grupy, które do południa wzięły udział w zajęciach z każdym z trzech wykładowców. W trakcie warsztatów wszyscy uczestnicy mieli możliwość samodzielnego dokonania pomiaru wskaźnika kostka-ramię oraz założenia kompresjoterapii u przykładowego pacjenta. Podczas warsztatów używano zestawów do kompresjoterapii CoFlex TLC Zinc lub Calamine. „Akademia”  spotkała się z bardzo pozytywnym przyjęciem wśród uczestników. Jeszcze w tym roku planujemy jej powtórzenie