W dniach 9-10.10.2020 odbyła się XII Konferencja „Aktualności w kardiologii interwencyjnej” w Białowieży, organizowana przez Klinikę Kardiologii Inwazyjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, AISN Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku pod honorowym patronatem Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku prof. dr hab. Adama Krętowskiego.

Konferencja rozpoczęła się sesją poświęconą strukturalnym chorobom serca z udziałem najwybitniejszych polskich ekspertów w tej dziedzinie. Podczas konferencji transmitowane były na żywo zabiegi interwencji wieńcowych z pracowni hemodynamiki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku tj. „Zabieg PCI u pacjenta z masywnie uwapnionymi zmianami, kontrolowany obrazowaniem wewnątrznaczyniowym z zastosowaniem rotablacji-opcja zastosowania IVL”, „Kompleksowy zabieg PCI w bifurkacji wieńcowej z zastosowaniem techniki dwustenowej, kontrolowany obrazowaniem wewnątrznaczyniowym”, „Zabieg zamknięcia uszka lewego przedsionka”, „Zabieg przezcewnikowego wszczepienia zastawki aortalnej”.

Tematyka konferencji obejmowała aktualne zagadnienia z zakresu szeroko pojętej kardiologii interwencyjnej które zostały przedstawione podczas wykładów i sesji przypadków klinicznych przez najwybitniejszych kardiologów interwencyjnych z kraju. Podczas paneli dyskusyjnych szeroko dyskutowana była problematyka choroby wieńcowej oraz przezskórnych interwencji obwodowych. W trakcie zabiegów stosowane były nowoczesne metody obrazowania wewnątrzwieńcowego oraz aktualne techniki oceny czynnościowej zwężeń.

W trakcie konferencji swoją wiedzą i doświadczeniem dzielili się najwybitniejsi kardiolodzy interwencyjni z Polski m.in. prof. dr hab. Sławomir Dobrzycki, prof. dr hab. Robert Gil, prof. dr hab. Piotr Pieniążek, prof. dr hab. Leszek Bryniarski, prof. dr hab. Andrzej Ochała, dr hab. Janusz Kochman, dr hab. Piotr Buszman, dr hab. Zbigniew Peruga.

Konferencja była znakomitą okazją do merytorycznych rozmów i spotkania w jednym miejscu wielu wybitnych specjalistów w dziedzinie kardiologii interwencyjnej.