W dniach 1-3 czerwca 2023 odbyła się jubileuszowa XX Konferencja Kardiologii Inwazyjnej „Powikłania Zabiegów Interwencyjnych: Zapobieganie i Leczenie” w Kazimierzu Dln. nad Wisłą, która przyciągnęła liczne grono wybitnych specjalistów z dziedziny kardiologii interwencyjnej.

Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielili się wybitni kardiolodzy interwencyjni z całej Polski tj. m.in. Prof. dr hab. n. med. Jarosław Wójcik, Prof. dr hab. n. med. Leszek Bryniarski, Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Chmielak, Prof. dr hab. n. med. Janusz Kochman, Prof. dr hab. n. med. Andrzej Lekston, Prof. dr hab. n. med. Andrzej Ochała, prof. dr hab. n. med. Marcin Demkow, Prof. dr hab. n. med. Zenon Huczek, Prof. dr hab. n. med. Jacek Legutko, Dr hab. n. med. Michał Hawranek, Dr hab. n. med. Jan Z. Peruga, Dr hab. n. med. Łukasz Rzeszutko, Dr n. med. Dariusz Ciećwierz, Dr n. med. Piotr Wańczura.

Tematyka konferencji poświęcona była powikłaniom zabiegów interwencyjnych przedstawionych zarówno przez profesorów jak i doktorów zebranych na konferencji co było doskonałą okazją na wymianę doświadczeń w zapobieganiu i radzeniu sobie z nieprzewidzianymi sytuacjami podczas zabiegów kardiologicznych oraz metodom leczenia jak i aktualnym zagadnieniom z zakresu szeroko pojętej kardiologii interwencyjnej które zostały przedstawione podczas wykładów.

Konferencja była znakomitą okazją do wielu rozmów oraz spotkania w jednym miejscu szerokiego grona klientów.