Kontakt

W celu uzyskania szczegółowych
informacji o ofercie prosimy o kontakt
z naszymi Konsultantami Medycznymi

Aspironix Polska Sp. Z.O.O

ul. Różyckiego 3 31-324 Kraków

NIP: 5213675196

REGON: 147318018

KRS: 0000519266

Konsultanci medyczni:

rynek szpitalny

Adam Janik

Województwo Śląskie, Dolnoślaskie, Opolskie

Beata Dymarczyk

Województwo Małopolskie, Podkarpackie, Świętokrzyskie

Justyna Piosik

Województwo: Mazowieckie, Łódzkie,
Lubelskie

Monika Szymkowiak

Województwo Wielkopolskie, lubuskie, Zachodniopomorskie

Sylwia Ochocka - Kulaszewicz

Województwo Pomorskie, Kujawsko-Pomorskie,
Warmińsko-Wazurskie, Podlaskie

rynek ambulatoryjny

Anna Kapka (zastępstwo)

Województwo Śląskie, Małopolskie,
Podkarpackie, Świętokrzyskie

Mirosław Szuryga

Województwo Dolnoślaskie, Opolskie,
południowa część Wielkopolskiego,

Marcin Janer

Województwo Pomorskie, Zachodniopomorskie,
północna część Wielkopolskiego, Lubuskie

Renata Osęka

Mazowieckie, Łódzkie, Lubelskie,
Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie

Dział administracji
i zamówień publicznych

Aneta Chorąży - Bobek